Nieuwsbrief November 2011

Geachte lezer,

Ook dit jaar heeft Abeling Beheer niet stil gezeten. We hebben doorgezocht naar één oplossing die aan vele eisen moet voldoen om tot een werkbaar, mechanisch controleerbaar systeem te komen.

Het moet de zwaartekracht (op basis van de bewegingsleer van Sjack Abeling) omzetten in stuurbare resultaten.

Het is leuk om te zien dat er méér mensen op dit ogenblik bezig zijn met het zoeken naar een oplossing die de zwaartekracht van de aarde moet omvormen tot een bruikbare energie bron.

De vraag die ons veel wordt gesteld is of het mogelijk is om op basis van de bewegingsleer van Sjack Abeling een wiel continu te laten draaien op één of meerdere gewichten. Het antwoord op die vraag kunnen we u om uiteenlopende redenen helaas niet geven.

Aan iedereen die Sjack Abeling probeert te volgen in zijn ondernemen kunnen we mededelen dat het aannemelijk is dat ‘De nieuwsbrief van November 2012’ veelbelovende ontwikkelingen bekend zal maken.

Wij hopen dat 2012 het begin zal gaan worden van de toepassing van een nieuwe, milieu vriendelijke, nog niet eerder toegepaste energie vorm.

Met vriendelijke groet,

De Abeling Beheer Groep.

Comments are closed.