Nieuwsbrief November 2018

We werken hard door! Graag geven we onze volgers een kleine update.

Voortgang ontwikkeling van ons systeem

Uitgangspunt bij het ontwerpen van onze AirGravityMill was ooit dat de molen:

  • Met twee personen opgebouwd moest kunnen worden.
  • Geen vervuiling of overlast zou veroorzaken in zijn omgeving.
  • Veilig, eenvoudig en snel onderhouden moest kunnen worden.
  • Betrouwbaar 24/7 stroom moest kunnen leveren.
  • Gecontroleerd uit- en aangezet moest kunnen worden.

Deze doelen lijken inmiddels allemaal te zijn gehaald!

De afgelopen maanden hebben we volop besteed aan het verder optimaliseren van het basissysteem, en aan het uitwerken van het ontwerp voor een verplaatsbaar ‘Energie eiland’ dat op een willekeurige locatie geplaatst moet kunnen worden.

Van deze mobiele versie van ons ‘Energie eiland’ zijn twee versie ontworpen: Een 1 en een 2 MW versie. Beiden kunnen na installatie 24/7 stroom produceren voor direct gebruik.

  • De 1 MW versie heeft een vloer van ±6 bij 6.3 meter nodig en bestaat uit twee molens.
  • De 2 MW versie bestaat uit drie molens op een vloer van ±6 bij 10 meter.

De doelstelling is om de systemen prefab in segmenten aan te leveren op locatie waarbij de klant kan beschikken over een meterkast met afnamepunten van 2000 en 4000 Ampère.

Voortgang van onze onderneming

Door de introductie van nieuwe producten (o.a. batterijen voor opslag), de mogelijkheden die nieuwe technieken ons bieden en nieuwe diensten die aan ons worden geleverd is het fundament van onze onderneming in de afgelopen maanden steeds verder verstevigd. We hebben daarmee een gezonde basis gecreëerd voor het uitrollen van onze prachtige systemen.

In de komende maanden zal de productiewijze van onze systemen verder worden uitgewerkt. Daarna kunnen we de productie gaan voorbereiden en opstarten.