Nieuwsbrief juni 2018

MooieEnergie krijgt volop aandacht en daar zijn we blij mee! Vooral vanuit het buitenland is de belangstelling erg groot. Het komende jaar zullen we onze systemen echter alleen uitzetten in onze eigen regio en in Nederland. Wel zijn er gesprekken met buitenlandse geïnteresseerden en investeerders om over enkele jaren productie faciliteiten in het buitenland op te zetten.

Maar onze prioriteit ligt nu natuurlijk bij de bouw van onze eerste grote systemen. We zitten redelijk goed op schema. R&D en directie hebben besloten om vereenvoudigingen en mogelijke efficiëntie verbeteringen die al bij de bouw naar boven komen voorrang te geven op de snelheid van bouwen. Bepaalde onderdelen worden speciaal voor ons gemaakt en soms blijkt het gewoon verstandiger om tijdens de bouw al onderdelen te vervangen door beter op elkaar afgestemde oplossingen.

Duurzaamheid

Wij willen natuurlijk ook duurzaam produceren. Dus zo min mogelijk nabewerkingen, voorkomen van productie en uitstoot van fijnstof, voorkomen van gebruik van oplosmiddelen, het (recyclebaar) afval verminderen tot onder de 1%, voor de conservering geen uithardende coatings toepassen, gebruik van eigen paraffine beton op de buitenlaag van de onderstellen van molens en keldermuren (water, lucht en gas dicht) enzovoort.

Vanwege de duurzaamheid is ook de kwaliteit van de gebruikte materialen en grondstoffen erg belangrijk voor de productie van de LuchtGravitatieMolens. Wij gaan er van uit dat 80% van de onderdelen in onze systemen (staal en beton) een functionele levensduur zal hebben van ongeveer 100 jaar.

Constructie

Het gedetailleerde ontwerp en de feitelijk uitvoering van onze 0,5 en 1 MW LuchtGravitatieMolens begint al flink vorm te krijgen. De ontwerper heeft samen met externe bedrijven in de afgelopen twee maanden oplossingen gevonden om het systeem eenvoudiger en onderhoudsvriendelijker te maken. Hierdoor kan basis onderhoud (het uitwisselen van aan slijtage onderhevige onderdelen) nu veilig binnen 30 minuten plaatsvinden bij één van de twee molens. Daardoor kunnen deze samen in een energie eiland 24-7 stroom blijven leveren.

De LuchtGravitatieMolens moeten aan zeer veel eisen voldoen. De molens moeten bijvoorbeeld stevig, veilig en stabiel genoeg zijn om ook bij hoge snelheid de enorme massa’s van duizenden kilo’s en de daarbij vrijkomende krachten in balans en onder controle te houden. Ook moet de slijtage van de molens tot een minimum beperkt worden. We gaan er inmiddels van uit dat ze langdurig moeten kunnen functioneren zonder groot onderhoud (20 tot 25 jaar).

Geen perpetuum mobile

Wat ons erg opvalt is dat veel bezoekers van onze site reageren met als uitgangspunt dat onze LuchtGravitatieMolen een perpetuum mobile systeem is. Veel reacties zijn daarbij gebaseerd op eigen denkbeelden en ervaringen. Wij zijn blij met uw enthousiasme maar uw ideeën helpen ons niet. Bij een perpetuum mobile is het namelijk onmogelijk om energie af te nemen. Dat komt omdat het zwaartepunt onder in het systeem altijd groter is tijdens of direct na het in gang zetten van de beweging.

Uitvinding

Onze ontdekking zet het inertie aanhangpunt van de werkmassa letterlijk op zijn kop in de LuchtGravitatieMolen. Dat leidt tot enorme afzet krachten over grote afstanden in een fractie van één seconde. Om dit in gang te zetten en te houden moeten we energie toevoegen. De hoeveelheid benodigde energie is in verhouding tot de opbrengst ongeveer 2% van de opbrengst van één LuchtGravitatieMolen. Deze 2% energie wordt dus ruimschoots teruggewonnen (hernieuwbare energie).

Wij danken u hartelijk voor uw interesse in MooieEnergie! Wij blijven u op de hoogte houden.