Nieuwsbrief April 2019

Beste lezer,

Wij hebben ons product inmiddels beschermd door middel van octrooien. Dat stelt ons nu onder andere in staat om iets dieper in te gaan op de vraag die iedereen ons stelt: “Hoe werkt het systeem!?”

Balans
Laten we uitgaan van een constructie die iedereen kent: Een weegschaal. Als er aan een weegschaal gelijke gewichten hangen aan armen die op gelijke afstand van elkaar staan en die precies even lang zijn, dan zal er sprake zijn van een perfecte balans: Er beweegt niets.

Stel dat onze weegschaal volledig rond zou kunnen draaien in plaats van heen en weer te schommelen. Het maakt dan niet meer uit of er twee, drie of nog meer armen met gewichten aan de “weegschaal” zitten: Zet de armen op gelijke afstand, met gelijke lengte en gelijke gewichten en er is balans (geen beweging).

Onbalans
Als nu één van de armen ingekort wordt (het gewicht daaraan komt dichter bij het rotatiepunt te hangen) dan ontstaat er een onbalans. De overige gewichten zullen omlaag gaan bewegen omdat ze minder worden gehinderd door de bewegingsweerstand van het verplaatste gewicht. De langste arm(en) bewegen naar onderen en zoeken een nieuwe balans. Tijdens de rotatie heeft de centrifugaal kracht een ongunstige invloed op de bewegingstechniek.

De LuchtGravitatieMolen (of AirGravityMill , AGM) genoemd “De Optimist”

Met de in de AGM toegepaste bewegingstechnieken (de vinding) is het effect in de basis gelijk aan de werking van de geschetste roterende weegschaal. In de AGM wordt de onbalans echter niet veroorzaakt door het verschuiven van een gewicht richting het draaipunt (kortere arm), maar door de verplaatsing van de kracht op de afzetpunt-posities.

Die punten in de AGM worden afwisselend gebruikt om:

  • Het gewicht zich te laten afzetten
  • De kracht van het gewicht op te vangen
  • Op één stationair moment van het gewicht de AGM zich tijdelijk af te laten zetten (versnellen)
  • De kracht van het gewicht te laten overspringen over een hele grote lengteafstand op een ander afzetpunt-positie (wegnemen van de weerstand).

De weerstand aan de opgaande zijde met één of gelijktijdig meerdere ‘Werkgewichten” is zodanig laag, dat de krachten aan de neergaande zijde altijd extreem blijven overheersen in de AGM. Daarbij heeft de centrifugale kracht geen negatieve invloeden op de toegepaste bewegingstechniek tijdens rotatie.

De meeste externe energie die het systeem in gang houdt gaat niet verloren (wet van behoud van energie) en draagt bij aan het algemene rendement. Vrijwel alle in de AGM opgewekte kinetische energie (vrije val met kwadratische versnelling van het werkgewicht) kan daarom worden gebruikt voor het aandrijven van een secundair systeem zoals een generator, waterpomp etc.

Veiligheid
We begrijpen dat deze uitleg nog steeds zeer summier is en dat u zonder schetsen en de noodzakelijke details nog steeds niet zelf aan de slag kunt gaan met het bouwen van uw eigen AirGravityMill. Dat is ook niet de bedoeling: Bij het bouwen komt véél meer kijken dan het begrijpen van een basisprincipe. Een AGM is een complexe machine met enorme gewichten die extreme krachten opwekken. Dat moet allemaal strikt onder controle worden gehouden zodat de veiligheid nooit in het geding komt.

Onze prioriteit is om een veilig, duurzaam, praktisch en rendabel systeem te leveren. Daar investeren we al onze tijd, energie en middelen in. We houden u graag op de hoogte van onze vorderingen!