Energie is de belangrijkste hulpbron

In de steeds sneller ontwikkelende wereld van vandaag is het van groot belang om de beschikking te hebben over betrouwbare energiebronnen die aan de groeiende vraag naar energie kunnen voldoen.

Recente schommelingen in de kosten van fossiele grondstoffen laten hun effect zien op zowel de kosten van transport als van productie, waardoor bedrijfswinsten en consumentenprijzen en daarmee de economie en koopkracht onder grote druk komen te staan.

Energie is de hulpbron waarvan wij het meest afhankelijk zijn, van huishoudelijk gebruik tot industriële productie. Naast het voldoen aan de almaar toenemende vraag naar energie worden we vooral door overheden aangemoedigd om die energie op ecologisch verantwoorde wijze te produceren onder de noemer “hernieuwbare energie”.

Onze planeet heeft sinds zijn ontstaan al de beschikking gehad over verschillende vormen van hernieuwbare energie. Onze zon is daarvan de ultieme leverancier, niet alleen met zijn licht en hitte, maar ook met de zwaartekracht die ons hele zonnestelsel in stand houdt.

Het benutten van hernieuwbare energiebronnen wordt sterk beperkt door de tijdelijke beschikbaarheid ervan: Maximaal 12 uur per dag zonne-energie. Alleen windenergie wanneer het waait. En alleen waterkracht als er water beschikbaar is.
Geen van deze energiebronnen kan een constante stroom van energie leveren, en geen van deze bronnen kan voldoen aan de groeiende vraag naar energie. Simpel gesteld kan de industrie niet wachten op een zonnige dag voor de zonnepanelen, een winderige dag voor de windturbines of een fikse regenbui voor de waterkrachtcentrale. Daarom is er steeds meer aandacht voor opslag van energie door middel van accu’s. Accu’s die op zich weer enorme hoeveelheden energie vergen voor het delven van onder andere lithium, het produceren van de units en het recyclen daarvan aan het eind van hun levensduur. Ook zonnepanelen hebben een beperkte levensduur. En net zoals bij windturbines kost hun productie en installatie enorme hoeveelheden energie. Door hun onvoorspelbare rendement is het bovendien de vraag of ze genoeg energie zullen opleveren tijdens hun levensduur. Groene energie is dus helemaal niet zo groen te produceren, installeren en ontmantelen als vaak gedacht.

En we maken het allemaal veel te ingewikkeld! Honderden jaren geleden hadden we nog geen ingewikkelde energie netwerken en hightech accu’s. Toch werd hernieuwbare energie al op de meest afgelegen plaatsen met succes gebruikt voor het aanleggen van steden en ontginnen van landbouwgrond. De Nederlanders gebruiken de kracht van windmolens al sinds het eind van de 16e eeuw op industriële schaal en zijn er trots op dat ze al sinds die tijd hun land op de zee veroveren. Een sterk staaltje van gebruik van hernieuwbare energie, ondanks alle beperkingen van windmolens. Het is dan ook teleurstellend dat nu nog, honderden jaren later, windturbines worden gepresenteerd als een revolutionaire technologie die de wereld zal veranderen.

Maar hoe moet het dan wel? Wat is onze visie? Hoe kunnen wij een energiebron leveren die letterlijk dicht bij de eindgebruiker staat, die constante energie levert zonder enige uitstoot en zonder onvoorspelbare kosten? Welke energie of kracht gaan wij daarvoor gebruiken?

We hoeven alleen maar naar ons eigen zonnestelsel te kijken. Het antwoord is altijd en overal om ons heen. We hoeven slechts in een rondgaande beweging ‘te vangen en vrij te geven’ om daarmee een ECHTE en continu vernieuwbare energiebron te creëren. Roterende gewichten om zwaartekracht te oogsten en lucht om het proces te stabiliseren, samengebracht in onze LuchtGravitatieMolen: Een complete omwenteling in hernieuwbare energie.

Het is daarnaast niet onze intentie om mega-structuren te bouwen met kostbare netwerken om de energie over enorme afstanden te transporteren. Wij willen juist duizenden kleinere units installeren op plaatsen waar die energie ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Zoals de Nederlanders met hun windmolens deden. Een dergelijke eenvoudige opzet verlaagt de gebruikskosten enorm en vraagt ook niet om grote aanpassingen aan infrastructuur, of om complexe vergunningen.

We hoeven met onze systemen niet meer te letten op de almaar schommelende kosten voor het opwekken en leveren van 1 megawatt aan energie. We kijken alleen nog naar de kosten voor het produceren van een systeem met een dergelijke capaciteit, en naar de kosten om die capaciteit direct bij de eindgebruiker te plaatsen.

Dat is onze visie en missie…