Nieuwsbrief januari 2018

Eindelijk is het zover: Een omwenteling of “revolutie” in de wereld van hernieuwbare energie!

Ontstaan

In 1996 ontstond onze interesse voor de vraag hoe de energie/kracht van gravitatie op voorwerpen omgezet kon worden in kinetische energie, en wel op een manier die moest leiden tot een constante aandrijftechniek.
Ruim 10 jaar werkten wij gemotiveerd en geduldig door aan een oplossing, ondanks alle tegenwerking en negativiteit (blinde verwijzingen naar de wet van behoud van energie). Inmiddels al weer ruim 750 dagen geleden (1 december 2015) kwam de grote doorbraak met een nieuw idee. En nu is het eindelijk zover: We kunnen gravitatie omzetten naar een aandrijving; 100% kinetische energie, voortkomend uit de kwadratische versnelling van werkgewichten in onze “LuchtGravitatieMolen”, die een generator aandrijft.

Uitvinding

Door de bijzondere uitvinding van het M.D.S. systeem kan een primair actief vliegwiel (die we de “LuchtGravitatieMolen” noemen) op een unieke wijze een secundaire generator aandrijven.
Het bijzondere hefvermogen van de vinding zorgt voor een opbrengst die kan oplopen tot ongeveer 800% van de externe bewegingsenergie die gebruikt wordt om de vrije val te generen en te beheren binnen de “LuchtGravitatieMolen”.

Productie

Door een samenwerking met intermediairs en externe bedrijven en de steeds grotere belangstelling bij investeerders is het nu ons doel geworden om eind 2019 tot 50 machines te produceren met een capaciteit van 250 KW tot 1 MW. We willen deze allereerst in de vorm van “energie eilanden” op locatie plaatsen en onderhouden voor de regionale industrie. Daarmee gaan we onze “Mooie energie” dus op locatie aanbieden aan afnemers.
We denken dat het uiteindelijk mogelijk is om de capaciteit van de “LuchtGravitatieMolen” te gebruiken voor 24 MW generatoren.

Introductie proces

Eind januari zal het systeem in politiek Den Haag en Brussel worden geïntroduceerd door onze intermediairs.

Product informatie

De “LuchtGravitatieMolen” is een 100% gesloten pneumatisch/hydraulisch systeem. Hierdoor is er geen Hinderwet en Milieuvergunning nodig. Afhankelijk van de capaciteit van de aangedreven generator is er slechts een meldingsplicht, of kan het systeem in de bedrijfsvergunning worden opgenomen voor het pand waar het “energie eiland” wordt geplaatst. Plaatsing is mogelijk in een schuur, bedrijfshal enzovoort.

Plaatsing en locatie mogelijkheden

Alleen gravitatie en lucht zijn nodig. Daarom kan het systeem overal stand-alone worden geplaatst. De enige beperking is dat de benodigdheden/onderdelen voor het energie eiland de gewenste locatie moeten kunnen bereiken.

Er is vanzelfsprekend geen hinder en gevaar voor de omgeving en het milieu. Onze manier van energie produceren is goedkoop, lokaal en onafhankelijk. Bovendien kan een energie eiland op een klein oppervlak grote opbrengsten realiseren.

Eigenschappen van de “LuchtGravitatieMolen”
 • Capaciteit is 100% constant te waarborgen
 • Koppeling aan zowel eigen infrastructuur en bestaande infrastructuur mogelijk.
 • Onafhankelijk.
 • Geen uitstoot van gassen enzovoort.
 • Kan nagenoeg overal in de wereld geplaatst worden.
 • Lage energie prijs voor (stroom) afnemers.
 • Stil en veilig.
 • Kan eenvoudig uitgezet en weer opgestart worden.
 • Zeer klein vloeroppervlak nodig in verhouding tot andere systemen.
 • Op afstand te bedienen en te monitoren.
Milieu

Vanaf midden 2018 gaan we als eerste onze eigen aankomende productie faciliteit voorzien van een “LuchtGravitatieMolen”. Vervolgens gaan we onze omgeving langzaamaan voorzien van mooie en betaalbare energie.

We gaan daarmee zorgen voor:

 • Schonere lucht om te ademen.
 • Minder horizon vervuiling en minder overlast voor de leefomgeving.
 • Veiligheid.
 • Het teruggeven van de grondoppervlakte die nu wordt gebruikt voor zonnepanelen, aan landbouw, natuur etc.
Onze uitdaging

We willen binnen 30 jaar één van de grootste duurzame energie leveranciers worden en onze systemen verspreiden over de hele wereld.