Nieuwsbrief April 2019

Beste lezer,

Wij hebben ons product inmiddels beschermd door middel van octrooien. Dat stelt ons nu onder andere in staat om iets dieper in te gaan op de vraag die iedereen ons stelt: “Hoe werkt het systeem!?”

Balans
Laten we uitgaan van een constructie die iedereen kent: Een weegschaal. Als er aan een weegschaal gelijke gewichten hangen aan armen die op gelijke afstand van elkaar staan en die precies even lang zijn, dan zal er sprake zijn van een perfecte balans: Er beweegt niets.

Stel dat onze weegschaal volledig rond zou kunnen draaien in plaats van heen en weer te schommelen. Het maakt dan niet meer uit of er twee, drie of nog meer armen met gewichten aan de “weegschaal” zitten: Zet de armen op gelijke afstand, met gelijke lengte en gelijke gewichten en er is balans (geen beweging).

Onbalans
Als nu één van de armen ingekort wordt (het gewicht daaraan komt dichter bij het rotatiepunt te hangen) dan ontstaat er een onbalans. De overige gewichten zullen omlaag gaan bewegen omdat ze minder worden gehinderd door de bewegingsweerstand van het verplaatste gewicht. De langste arm(en) bewegen naar onderen en zoeken een nieuwe balans. Tijdens de rotatie heeft de centrifugaal kracht een ongunstige invloed op de bewegingstechniek.

De LuchtGravitatieMolen (of AirGravityMill , AGM) genoemd “De Optimist”

Met de in de AGM toegepaste bewegingstechnieken (de vinding) is het effect in de basis gelijk aan de werking van de geschetste roterende weegschaal. In de AGM wordt de onbalans echter niet veroorzaakt door het verschuiven van een gewicht richting het draaipunt (kortere arm), maar door de verplaatsing van de kracht op de afzetpunt-posities.

Die punten in de AGM worden afwisselend gebruikt om:

 • Het gewicht zich te laten afzetten
 • De kracht van het gewicht op te vangen
 • Op één stationair moment van het gewicht de AGM zich tijdelijk af te laten zetten (versnellen)
 • De kracht van het gewicht te laten overspringen over een hele grote lengteafstand op een ander afzetpunt-positie (wegnemen van de weerstand).

De weerstand aan de opgaande zijde met één of gelijktijdig meerdere ‘Werkgewichten” is zodanig laag, dat de krachten aan de neergaande zijde altijd extreem blijven overheersen in de AGM. Daarbij heeft de centrifugale kracht geen negatieve invloeden op de toegepaste bewegingstechniek tijdens rotatie.

De meeste externe energie die het systeem in gang houdt gaat niet verloren (wet van behoud van energie) en draagt bij aan het algemene rendement. Vrijwel alle in de AGM opgewekte kinetische energie (vrije val met kwadratische versnelling van het werkgewicht) kan daarom worden gebruikt voor het aandrijven van een secundair systeem zoals een generator, waterpomp etc.

Veiligheid
We begrijpen dat deze uitleg nog steeds zeer summier is en dat u zonder schetsen en de noodzakelijke details nog steeds niet zelf aan de slag kunt gaan met het bouwen van uw eigen AirGravityMill. Dat is ook niet de bedoeling: Bij het bouwen komt véél meer kijken dan het begrijpen van een basisprincipe. Een AGM is een complexe machine met enorme gewichten die extreme krachten opwekken. Dat moet allemaal strikt onder controle worden gehouden zodat de veiligheid nooit in het geding komt.

Onze prioriteit is om een veilig, duurzaam, praktisch en rendabel systeem te leveren. Daar investeren we al onze tijd, energie en middelen in. We houden u graag op de hoogte van onze vorderingen!

Nieuwsbrief November 2018

We werken hard door! Graag geven we onze volgers een kleine update.

Voortgang ontwikkeling van ons systeem

Uitgangspunt bij het ontwerpen van onze AirGravityMill was ooit dat de molen:

 • Met twee personen opgebouwd moest kunnen worden.
 • Geen vervuiling of overlast zou veroorzaken in zijn omgeving.
 • Veilig, eenvoudig en snel onderhouden moest kunnen worden.
 • Betrouwbaar 24/7 stroom moest kunnen leveren.
 • Gecontroleerd uit- en aangezet moest kunnen worden.

Deze doelen lijken inmiddels allemaal te zijn gehaald!

De afgelopen maanden hebben we volop besteed aan het verder optimaliseren van het basissysteem, en aan het uitwerken van het ontwerp voor een verplaatsbaar ‘Energie eiland’ dat op een willekeurige locatie geplaatst moet kunnen worden.

Van deze mobiele versie van ons ‘Energie eiland’ zijn twee versie ontworpen: Een 1 en een 2 MW versie. Beiden kunnen na installatie 24/7 stroom produceren voor direct gebruik.

 • De 1 MW versie heeft een vloer van ±6 bij 6.3 meter nodig en bestaat uit twee molens.
 • De 2 MW versie bestaat uit drie molens op een vloer van ±6 bij 10 meter.

De doelstelling is om de systemen prefab in segmenten aan te leveren op locatie waarbij de klant kan beschikken over een meterkast met afnamepunten van 2000 en 4000 Ampère.

Voortgang van onze onderneming

Door de introductie van nieuwe producten (o.a. batterijen voor opslag), de mogelijkheden die nieuwe technieken ons bieden en nieuwe diensten die aan ons worden geleverd is het fundament van onze onderneming in de afgelopen maanden steeds verder verstevigd. We hebben daarmee een gezonde basis gecreëerd voor het uitrollen van onze prachtige systemen.

In de komende maanden zal de productiewijze van onze systemen verder worden uitgewerkt. Daarna kunnen we de productie gaan voorbereiden en opstarten.

Nieuwsbrief juni 2018

MooieEnergie krijgt volop aandacht en daar zijn we blij mee! Vooral vanuit het buitenland is de belangstelling erg groot. Het komende jaar zullen we onze systemen echter alleen uitzetten in onze eigen regio en in Nederland. Wel zijn er gesprekken met buitenlandse geïnteresseerden en investeerders om over enkele jaren productie faciliteiten in het buitenland op te zetten.

Maar onze prioriteit ligt nu natuurlijk bij de bouw van onze eerste grote systemen. We zitten redelijk goed op schema. R&D en directie hebben besloten om vereenvoudigingen en mogelijke efficiëntie verbeteringen die al bij de bouw naar boven komen voorrang te geven op de snelheid van bouwen. Bepaalde onderdelen worden speciaal voor ons gemaakt en soms blijkt het gewoon verstandiger om tijdens de bouw al onderdelen te vervangen door beter op elkaar afgestemde oplossingen. “Nieuwsbrief juni 2018” verder lezen

Eerste foto vrijgegeven!

Een primeur! Op veler verzoek geven we de eerste foto vrij van ons systeem. Je ziet een lucht gravitatie molen van 3.500 kilo in aanbouw. Dit deel noemen we het “scharnierblok”. We hopen binnenkort meer te laten zien!

Energie is de belangrijkste hulpbron

In de steeds sneller ontwikkelende wereld van vandaag is het van groot belang om de beschikking te hebben over betrouwbare energiebronnen die aan de groeiende vraag naar energie kunnen voldoen.

Recente schommelingen in de kosten van fossiele grondstoffen laten hun effect zien op zowel de kosten van transport als van productie, waardoor bedrijfswinsten en consumentenprijzen en daarmee de economie en koopkracht onder grote druk komen te staan.

Energie is de hulpbron waarvan wij het meest afhankelijk zijn, van huishoudelijk gebruik tot industriële productie. Naast het voldoen aan de almaar toenemende vraag naar energie worden we vooral door overheden aangemoedigd om die energie op ecologisch verantwoorde wijze te produceren onder de noemer “hernieuwbare energie”.

“Energie is de belangrijkste hulpbron” verder lezen

Hoe werkt het?

We begrijpen dat het nieuws van de LuchtGravitatieMolen heel veel vragen oproept. U zult begrijpen dat wij zuinig omgaan met onze intellectuele eigendommen maar we zullen toch proberen iets meer duidelijkheid te scheppen.

Vraag: Hoe kan met gebruik van slechts een klein beetje externe energie, het primaire actieve vliegwiel (de LuchtGravitatieMolen) een secondair systeem met 100% gravitatie aandrijven?

Antwoord: De LuchtGravitatieMolen is voorzien van minimaal twee “MDS” systemen, één systeem per werkmassa. De werkmassa’s in de molen worden met een heel klein beetje externe energie in beweging gebracht waardoor het “MDS” systeem wordt geactiveerd. De ‘wet van behoud van energie’ zorgt er voor dat ongeveer dezelfde hoeveelheid energie weer kan worden teruggenomen uit de molen. Maar de beweging heeft ook een ander gevolg die niet ten koste gaat van de gebruikte rotatie energie. “Hoe werkt het?” verder lezen

Nieuwsbrief januari 2018

Eindelijk is het zover: Een omwenteling of “revolutie” in de wereld van hernieuwbare energie!

Ontstaan

In 1996 ontstond onze interesse voor de vraag hoe de energie/kracht van gravitatie op voorwerpen omgezet kon worden in kinetische energie, en wel op een manier die moest leiden tot een constante aandrijftechniek.
Ruim 10 jaar werkten wij gemotiveerd en geduldig door aan een oplossing, ondanks alle tegenwerking en negativiteit (blinde verwijzingen naar de wet van behoud van energie). Inmiddels al weer ruim 750 dagen geleden (1 december 2015) kwam de grote doorbraak met een nieuw idee. En nu is het eindelijk zover: We kunnen gravitatie omzetten naar een aandrijving; 100% kinetische energie, voortkomend uit de kwadratische versnelling van werkgewichten in onze “LuchtGravitatieMolen”, die een generator aandrijft. “Nieuwsbrief januari 2018” verder lezen

Welkom bij Mooie Energie

Op onze nieuwe site voorzien wij u van de meest actuele openbare informatie over ons revolutionaire energie systeem.

Er is voorlopig geen contactformulier beschikbaar omdat het beantwoorden van de overvloed aan vragen die wij van over de hele wereld krijgen een onmogelijke taak is geworden. Check regelmatig onze site voor het laatste nieuws.